emotionella reaktioner på en cancerdiagnos – ämne översikt

Effekten av en diagnos av cancer skiljer sig från person till person. Det är vanligt att uppleva ilska, frustration eller besvikelse. Följande behandling i hemmet kan hjälpa

Förekomst och Mortalit; Beräknad nya fall och dödsfall från penis (och andra manliga könsorgan) cancer i USA 2014: [1; Nya mål: 1640; Dödsfall: 320; Riskfaktor; Peniscancer är sällsynt i de flesta utvecklade länder, däribland USA, där priset är mindre än en per 100.000 män per år. Vissa studier tyder på ett samband mellan humant papillomvirus (HPV) och peniscancer. [2,3,4,5] Observational studier har visat en lägre förekomst av penis …

Få tillräckligt med vila och sömn. Försök aktiviteter för att hjälpa dig att slappna av, såsom meditation eller guidade bildspråk; Ät bra. Om du har problem med att äta ensam, be en annan person att gå med dig för ett mellanmål eller en måltid; Träning. Regelbunden motion är bra för din kropp och själ. Walking är ett bra ställe att börja; Omge dig med nära och kära. Att prata med dem om dina känslor och oro kan hjälpa; Behåll dina normala aktiviteter. Håll involverade i aktiviteter som innehåller ditt stödnätverk, såsom din familj och vänner, arbete, kyrka eller samhällsaktiviteter; Få det stöd du behöver. Kontakta din lokala kapitel i Cancerfonden för att hjälpa dig att hitta en stödgrupp.