expertis och ranking – esthesioneuroblastoma

Nationellt erkända kompetens

På vårdcentraler, öron, näsa och halsspecialister (ÖNH-läkare) arbetar med andra experter, såsom onkologer, onkologer, barnmedicin, neurokirurger, radiologer och patologer, i ett multidisciplinärt team att ta hand om personer med esthesioneuroblastoma. Andra yrkesgrupper ingår som behövs.

Esthesioneuroblastoma är en sällsynt typ av cancer. Läkare har erfarenhet diagnostisera och behandla esthesioneuroblastoma.

Varje år, läkare ta hand om mer än 80 personer med cancer som drabbar näshålan, inklusive esthesioneuroblastoma.

Cancer Center uppfyller stränga normer för en National Cancer Institute omfattande Cancer Center, som erkänner vetenskaplig excellens och ett tvärvetenskapligt angreppssätt för förebyggande av cancer, diagnos och behandling.

i Rochester, Minnesota., Jacksonville, Florida., och i Scottsdale, Arizona., rankas bland de bästa sjukhusen för cancer i US News & World Report.