Factor V Leiden tester och diagnos

Din läkare kommer sannolikt misstänkt faktor V Leiden om du har haft en eller flera episoder av trombos eller missfall eller om du har en stark familjehistoria av trombotisk sjukdom. Din läkare kan bekräfta att du har faktor V Leiden med ett blodprov. Två slag av test som kan göras

Genetiskt test. Ett genetiskt test görs för att avgöra om du har en faktor V-genmutation. Det kan också användas för att bekräfta resultaten av APC-resistens test eller för att avgöra om du har ärvt en eller två kopior av genmutationen.

Om du tar blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia), kan du bara det genetiska testet. Antikoagulantia störa aktiverat protein C-resistens test.

Testa spädbarn före eller kort efter födseln rekommenderas inte. Barn som inte har symtom på koagulering problem behöver inte heller screening. Blodproppar är sällsynta, även i barn med faktor V-Leiden. Testning rekommenderas inte förrän i vuxen ålder.

När ditt barn är en vuxen, kommer han eller hon att bättre kunna till fullo förstå de risker och fördelar som är förknippade med genetisk testning. Chanserna är goda att ditt barn kanske aldrig har några tecken eller symptom relaterade till Faktor V Leiden.