FEC

Den här sidan innehåller kortfattad information om läkemedelskombinationen kallas FEC. Läkemedlen i kombinationen listas, och länkar till enskilda läkemedels sammanfattningar ingår.

Kemoterapi ges ofta som en kombination av läkemedel. Kombinationer fungerar oftast bättre än enstaka läkemedel eftersom olika läkemedel döda cancerceller på olika sätt.

Var och en av läkemedlen i denna kombination är godkänd av Food and Drug Administration (FDA) för behandling av cancer eller villkor i samband med cancer.

FEC används för att behandla

FEC är också känd som CEF. Denna kombination kan också användas med andra läkemedel eller behandlingar eller för att behandla andra typer av cancer.

Definition från drog ordlista – Detalj vetenskaplig definition och andra namn för denna drog.

Viktigt: läkemedelsinformation på denna sida är tänkt att vara lärorikt. Det är inte en ersättning för medicinsk rådgivning. Informationen kan inte täcka alla tänkbara användningsområden, åtgärder, interaktioner eller biverkningar av detta läkemedel, eller försiktighetsåtgärder som skall vidtas när du använder den. Se din läkare för mer information om specifika medicinska tillstånd och användningen av detta läkemedel.