fettsyraderivat antikonvulsiva

 
Fettsyraderivat antikonvulsiva medel tycks öka tillgängligheten av gamma-aminosmörsyra (GABA), en inhibitorisk neurotransmittor. De har flera verkningsmekanismer. De har hämmande verkan mot GABA transa, som breaksdown GABA. Detta leder till ökad koncentration av GABA i synapserna. Andra föreslagna verkningsmekanismer som står för sina antikonvulsiva egenskaper är de antingen förbättra verkan av GABA eller härma dess verkan på postsynaptiska receptorställen. De blockerar också spänningsstyrda natriumkanaler och T-typ kalciumkanaler, och orsakar inhiberande aktivitet i hjärnan.

Fettsyraderivat är bredspektrumantiepileptiska läkemedel, som är effektiva mot de flesta typer av anfall. De kan användas för att behandla absensanfall, tonisk-kloniska anfall, juvenil myoklonisk epilepsi och komplexa partiella anfall.

Medicinska tillstånd som är förknippade med fettsyraderivat antiepileptika