fjärde generationens cefalosporiner

 
Cefalosporiner är en grupp av brett spektrum, halvsyntetiska antibiotika betalaktamantibiotika härrör från formen Cephalosporium. De är indelade i tre grupper: cefalosporin N och C är kemiskt besläktade med penicillin och cefalosporin P en steroid antibiotika liknar fusidinsyra.

Verkningsmekanismen av cefalosporiner är densamma som penicilliner. De stör bakteriens cellväggssyntes.

Semisyntetiska cefalosporiner brett spektrum har tagits fram genom tillsats av olika sidokedjor, till cefalosporin C kärnan.

De klassificeras enligt den kronologiska ordning i vilken de producerades.

Fjärde generationens cefalosporiner följde tredje generationens cefalosporiner.

Medicinska tillstånd som är förknippade med fjärde generationens cefalosporiner