födoämnesallergi lab

Laboratoriet av allergiska sjukdomar (LAD) bedriver grundläggande, translationell och klinisk forskning om allergiska sjukdomar inklusive födoämnesallergi. Forskare i LAD försöker bättre förstå immunsystemkomponenter som är inblandade genom att identifiera händelser i klinisk och molekylär nivå som utlöser och modulera allergiska reaktioner. Förhoppningen är att en sådan strategi kommer att leda till bättre förvaltning sjukdom.

Inom LAD, matallergyen Research Unit försöker förstå nyckeln genetiska, immunologiska och biokemiska vägar som leder till utveckling av födoämnesallergi och hur de kan manipuleras för terapeutisk fördel. Deras nuvarande forskning fokuserar på följande områden

Studera sällsynta genetiska sjukdomar i samband med livsmedelsallergi och andra allergiska tillstånd ger en inblick i de viktigaste cellulära och signalvägar som leder till allergisk inflammation. Denna information kommer att bidra till utvecklingen av nya terapier för personer med allergiska sjukdomar.

Flera faktorer bidrar till födoämnesallergi. Både genetik och miljö spelar sannolikt en roll och födoämnesallergi forskargrupp studerar hur dessa två variabler samverkar. Stor vikt läggs vid identifiering av immunologiska markörer som förutsäger svårighetsgraden och varaktigheten av födoämnesallergi.

 om laboratoriet av allergiska sjukdomar