födoämnesallergi riktlinjer skapar en expertpanel, samordningskommitté

Inrättande av expertpanelen och samordningskommitté

Expertpaneler bildas för att skriva kliniska riktlinjer. En expertpanel är en kommitté av obetalda experter som utses av theernment. Stolen och medlemmarna främst utvalda för sin vetenskapliga och kliniska expertis. theernment har åtagit sig att ha en mängd olika relevanta kliniska och vetenskapliga områden som representeras av specialister på expertpanel.

theernment etablerade expertpanelen för riktlinjerna; Det bestod av 25 kvalificerade sjukvårdspersonal från relevanta kliniska, vetenskapliga och allmänna hälsoområden. Panelen utvecklade utkastet till riktlinjer med hjälp av oberoende systematisk litteraturöversikt, kompletterande material som identifierats av expertpaneldeltagare och konsensusexpertutlåtande.

Se medlemmarna i expertpanelen.

theernment etablerat en samordningskommitté bestående av branschorganisationer, intresseorganisationer och federala myndigheter som utsett en eller flera representanter att ingå i kommittén. Samordningskommittén övervakade riktlinjer utvecklingsprocessen, granskat förslaget till riktlinjer, och granskas och hjälpt till att sprida de slutliga riktlinjerna. Utskottet granskade förslaget till riktlinjer för noggrannhet, praktiska, klarhet och bred användbarhet av rekommendationerna i klinisk praxis.

Se företrädare på samordningskommitté.