gi stimulantia

 
Gastrointestinala stimulantia är droger som ökar motiliteten i mag glatt muskulatur, utan i egenskap av laxermedel. Dessa läkemedel har olika verkningsmekanismer men de alla arbeta för att flytta innehållet i mag-tarmkanalen snabbare.

Gastrointestinala stimulantia används för att behandla gastroesofageal refluxsjukdom och andra gastrointestinala tillstånd där gastrointestinal rörelse saktas.

Medicinska tillstånd som är förknippade med GI stimulantia