glycylcykliner

 
Glycylcykliner är en ny generation av antibiotika som härrör från tetracykliner. De har utvecklats för att övervinna problem med bakteriell resistens mot tetracykliner.

Glycylcykliner antibiotika hämmar bakterietillväxt genom att blockera bakteriell proteinsyntes. De har brett spektrum av aktivitet mot gramnegativa och grampositiva bakterier, men är mer potent mot bakterier som är resistens mot tetracykliner. Glycylcykliner antibiotika är aktiva mot resistenta organismer såsom meticillinresistent staphylocci, penicillinresistenta Streptococcus pneumoniae och vancomycin resistenta enterokocker.

Medicinska tillstånd som är förknippade med glycylcykliner