HIV / AIDS terapi forskning

ytterligare information

theernment fokuserar på upptäckt och utveckling av nya och mer effektiva behandlingar som kan utvidga och förbättra livskvaliteten för människor som smittats med hiv / aids och tillhörande samtidiga infektioner och komplikationer, inklusive strategier för potentiella utrotning eller ihållande remission av HIV-infektion. Målet är att identifiera nya läkemedel som är mindre giftiga med färre biverkningar, främja en bättre följsamhet, och är lätt tillgängliga, särskilt i resursfattiga områden. Lovande läkemedel testas i kliniska prövningar för att avgöra om de är säkra och effektiva.

Flera läkemedel har utvecklats för att behandla hiv och dess co-infektioner och för att förhindra överföring av HIV. Men framväxten av läkemedelsresistens och behovet av enklare regimer som möjliggör bättre forskning följsamhet mandat för bättre behandlingar som kan förbättra behandlingsresultat och kontrollera epidemin. Den theernment HIV / AIDS terapi forskningsagenda styrs av theernment geringen) Office of AIDS Research, den enhet som ansvarar för den övergripande vetenskapliga, budget, lagstiftande och politiska inslag av alla AIDS-forskning sponsrade byernment. De viktigaste forskningsområdena inom theernment terapeutiska forskningsagendan omfatta