Hur kan trombocytemi och trombocytos förebyggas?

Du kan inte förhindra primär trombocytemi. Du kan dock vidta åtgärder för att minska risken för komplikationer. Till exempel kan du styra många av de riskfaktorer för blodproppar, såsom högt blodkolesterol, högt blodtryck, diabetes och rökning.

För att minska risken, sluta röka, anta sunda levnadsvanor, och arbeta med din läkare för att hantera dina riskfaktorer.

Det är inte alltid möjligt att förhindra förhållanden som leder till sekundär trombocytos. Men om du har rutinsjukvård, kan din läkare upptäcka dessa villkor innan du utvecklar en räkning hög blodplättar.