matstrupscancer behandling (pdqто): behandling [] -stage ii matstrupscancer

Standard behandlingsalternativ

Denna kompletterande och alternativ medicin (CAM) Information sammanfattning ger en översikt över användningen av utvalda grönsaker / Suns Soup som en behandling för personer med cancer. Sammanställningen omfattar en kort historik av utvalda grönsaker / Suns soppa och en översyn av djur och humanstudier. Informationen i / Kliniska studier avsnittet Human sammanfattas i en tabell som ligger i slutet av denna sektion; Denna sammanfattning innehåller följande nyckel INFORMATIO; Utvalda grönsaker “och” Suns Soup “…

Kontrollera om amerikanska kliniska prövningar från s lista över cancer kliniska prövningar som nu emot patienter med stadium II matstrupscancer. Listan över kliniska prövningar kan ytterligare minskat efter plats, läkemedel, intervention och andra kriterier.

Allmän information om kliniska prövningar är också tillgänglig från webbplatsen.

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute