öroninfektioner förebyggande

Du kanske kan förhindra att barn från att få öroninflammation.

Rök inte. Öroninflammation är vanligare hos barn som är runt cigarettrök i hemmet. Även rök från tobaksrök på håret och kläderna kan påverka barnet, Bröst -FEED ditt barn. Det finns vissa belägg för att bröst -feeding bidrar till att minska risken för öroninfektioner, särskilt om de körs i din familj. Om du flaska-foder, låt inte ditt barn dricka en flaska medan han eller hon ligger ner; Tvätta händerna ofta. Handtvätt stoppar infektion från att sprida sig genom att döda bakterier; Se till att ditt barn får alla rekommenderade vaccinationer. För mer information, vaccinationer; Ta ditt barn till en mindre daghem. Färre barn innebär mindre kontakt med bakterier och virus. Försök att begränsa användningen av någon grupp barnomsorg, där bakterier lätt kan spridas; Ge inte ditt barn en napp. Försök att avvänja barnet från hans eller hennes napp innan ca 6 månaders ålder. Spädbarn som använder nappar efter 12 månaders ålder är mer benägna att få öroninflammation.