östrogen och gestagen kombination (äggstocks hormonbehandling) (oralt) korrekt användning

dosering

Missad dos

Östrogener och progestiner brukar komma med patientinformation eller riktningar. Läs dem noggrant innan du tar denna medicin.

Ta detta läkemedel endast enligt anvisningar från din läkare. Ta inte mer av det och inte ta eller använda den under en längre tid än din läkare beställt. Försök att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag för att minska risken för biverkningar och att tillåta den att fungera bättre.

För patienter som tar östrogener och progestiner genom munnen

Doserings läkemedel i denna klass kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doserna av dessa läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Lagring

Om du missar en dos av detta läkemedel, ta det så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till den vanliga doseringen. Inte dubbla doser.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara läkemedlet i en sluten behållare vid rumstemperatur borta från värme, fukt och direkt ljus. Håll från att frysa.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.