svimning vid urinering (urinering synkope): vad som orsakar det?

Miktion (eller post-miktion) synkope är svimning under eller, vilket är vanligare, omedelbart efter urinering på grund av en allvarlig nedgång i blodtryck. Urinerings synkope är vanligast hos äldre män och sker oftast på natten efter en djup sömn.

Den exakta orsaken till urinerings synkope är inte helt klarlagd. Men det kan vara relaterat till öppningen (vasodilatation) av blodkärlen som uppstår när man reser sig upp och stå på toaletten eller som uppstår vid snabb tömning av en full blåsa. Detta är tänkt att resultera i en plötslig blodtrycksfall.

Andra faktorer som kan spela en roll i urinerings synkope omfatta

Urinerings synkope är ovanligt och bör utvärderas av en läkare eftersom det kan tyda på en underliggande sjukdom. Förebyggande av urinerings synkope beror på att erkänna de faktorer som bidrar till urinerings synkope och undvika dem.

Förhindra miktion synkope

Vissa strategier du kan föreslå att din man för att undvika urinering synkope och eventuella därav följande skada är

Så mycket som möjligt, se till att golvet från sängen till badrummet är matta eller stoppad också är en bra strategi för att undvika skador från en potentiell nedgång.

Med

Besök din läkare