tillväxthormon-receptorblockerare

 
Tillväxthormonreceptor blockerare är läkemedel som binder till tillväxthormonreceptorn och göra det icke-funktionella. Som ett resultat tillväxthormon kan inte utöva sin effekt. Dessa medel används för att kontrollera akromegali.

Medicinska tillstånd som är förknippade med tillväxthormonreceptorblockerare