utvecklingsproblem: provning – ämne översikt

Hälso- och sjukvårdspersonal som ser spädbarn och barn skärmen för (klocka för tidiga tecken på) utvecklingsstörning vid varje väl barn besök. Utvecklingsproblem kan påverka hur ett barn kan tala, flytta, koncentrera och / eller umgås.

importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten craniosynostosis är inte Primär det namn du förväntat. Kontrollera synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning indelning (s) som omfattas av denna rapport.

Ditt barn kommer att utvärderas direkt om läkaren upptäcker uppenbara tecken på försenad utveckling, såsom

Om det inte finns några tydliga tecken på försenad utveckling eller ovanliga Resultaten från försöken, de flesta spädbarn eller barn behöver inte ytterligare utvärdering förrän nästa väl barnet besök.

Barn som har ett syskon som har autism behöver fortsatt övervakning. Tillsammans med de normala kontroller vid varje väl barn besök, dessa barn behöver screenas för språk förseningar, dåliga sociala färdigheter och andra problem som skulle kunna vara ett tecken på autism. 2 Vissa barn kan behöva se en utvecklande barnläkare efter visningen är klar.

När socialisation, lärande, eller beteendeproblem utvecklas i en person när som helst eller i alla åldrar, bör han eller hon ska utvärderas.

Ingen babblande, pekar, eller andra gester med 12 månader; Att säga nej enstaka ord med 16 månader; Att säga nej två ord spontana fraser med 24 månader, med undantag för att upprepa fraser (ekolali); En eventuell förlust av språk eller sociala färdigheter i alla åldrar.